Markedsrådets medlemmer

Markedsrådets medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Gjeldende periode er fra 1. januar 2018 til 31.12.2021. Nedenfor finner du oversikt over samtlige medlemmer.

 

Leder og nestleder:

Leder: Professor Tore Lunde, Bergen

Nestleder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg  


Medlemmer:

Professor Finn Arnesen, Oslo

Lagdommer Henriette Nazarian, Tromsø

Nemndsleder Selma Ilyas, Oslo

Advokat Jens-Henrik Lien, Hamar