Siste saker

  • Sak 18/1362 - sak for Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på standardvilkårene til Stiftelsen DaVinci Montessoriskole. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 18/1024 - For Markedsrådet

    Saken gjaldt klageover Forbrukertilsynets vedtak mot Mysafety AS om betaling av kr 200 000 i overtredelsesgebyr for å ha rettet telefonmarkedsføring til forbrukere som har reservert seg mot dette, ute...
  • Sak 18/363 - for Markedsrådet

    Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på markedsføring fra Husqvarna AB. Klagen ble ikke tatt til følge.