Siste saker

  • Sak 19/811 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Telenor. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 19/391 - sak for Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets vedtak om forbud mot brudd på markedsføringsloven § 12. Telefonmarkedsføring. Vedtaket ble opphevet.
  • Sak 19/327 - klage til Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets vedtak om overtredelsesgebyr. Spørsmål om villedende markedsføring av boligprosjekt. Markedsrådet fant at det ikke forelå villedende markedsføring. Forbrukertilsynets vedta...