Siste saker

  • Sak 20/422 - Klagesak til Markedsrådet

    Saken gjaldt M. Sørensen AS' klage på Helsedirektoratets vedtak om retting og tvangsmulkt for brudd på reklameforbudet etter tobakksskadeloven § 22 og forbudet mot salg av produkter som skjuler eller ...
  • Sak 20/357 - Sak for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage på Forbrukertilsynets avgjørelse av at Skanska Eiendomsutvikling AS' markedsføring av parkeringsplasser i tilknytning til salg av boligprosjekt var lovlig. Klageren gjorde i hovedsa...
  • Sak 20/319 - Sak for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage på Helsedirektoratets pålegg om retting og tvangsmulkt av 17.12.2019 mot Nordic Cigars AS, relatert til ulovlig reklame for tobakksvarer. Saken dreide seg om avbildning av tobakksva...