Siste saker

  • Sak 18/1362 - sak for Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på standardvilkårene til Stiftelsen DaVinci Montessoriskole. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 18/1234 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage over Forbrukertilsynets vedtak av 8. oktober 2018 mot Anna Rasmussen AS. I vedtaket ble klageren ilagt overtredelsesgebyr på kr 100 000 for å ha markedsført konkurranser med premier...
  • Sak 18/1024 - For Markedsrådet

    Saken gjaldt klageover Forbrukertilsynets vedtak mot Mysafety AS om betaling av kr 200 000 i overtredelsesgebyr for å ha rettet telefonmarkedsføring til forbrukere som har reservert seg mot dette, ute...