Siste saker

  • Sak 19/827 - for Markedsrådet

    Saken gjelder klage på Forbrukertilsynets vedtak mot PostNord AS av 2. mai 2019. I vedtaket ble PostNord ilagt overtredelsesgebyr på kr 600 000,- for å ha brutt markedsføringsloven § 15 ved å ha send...
  • Sak 19/811 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Telenor. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 19/391 - sak for Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets vedtak om forbud mot brudd på markedsføringsloven § 12. Telefonmarkedsføring. Vedtaket ble opphevet.