Siste saker

  • Sak 18/1362 - sak for Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på standardvilkårene til Stiftelsen DaVinci Montessoriskole. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 18/1234 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage over Forbrukertilsynets vedtak av 8. oktober 2018 mot Anna Rasmussen AS. I vedtaket ble klageren ilagt overtredelsesgebyr på kr 100 000 for å ha markedsført konkurranser med premier...
  • Sak 18/1098 - sak for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage over Forbrukertilsynets forbudsvedtak av 5.9.2018 mot Lasercureclinic Norway Ltd, ved Laserklinikken Anne Harila UK NUF, og Anne Harila. Markedsrådet kom til at forbudsvedtakene i d...