Siste saker

  • Sak 19/1950 - for Markedsrådet

  • Sak 19/1792 - For Markedsrådet

    Klage på Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på avtalevilkårene til Sit Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (heretter «Sit») for bruk av kantinetilbud. Klage på manglende mulighet ...
  • Sak 19/832 - Sak for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage på Forbrukertilsynet forbudsvedtak med tvangsmulkt av 9. april 2019 mot Power Norge AS relatert til ulovlig prismarkedsføring. Saken dreide seg om flere ulike markedsføringstiltak i...