Markedsrådets medlemmer

Markedsrådets medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Gjeldende periode er fra 1. mai 2013 til 31.12.2017 (forlenget). I listen nedenfor finner du samtlige medlemmer med personlige varamedlemmer.

 

Leder og nestleder:

1. Leder: Professor Tore Lunde, Bergen
Varamedlem: Forsker Herdis Helle, Osterøy  

2. Nestleder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg  
Varamedlem: Advokat Olav Kolstad, Oslo.  

 Medlemmer: 

3. Førsteamanuensis Arve Pettersen, Trondheim  
Varamedlem: Professor Håvard Hansen, Eigersund 

4. Rådgiver Ronny Bratten, Tromsø 
Varamedlem: Advokat Vegard Syvertsen, Lier

5. Advokat Signe Eriksen, Stavanger. 
Varamedlem: Professor Tove Bull, Tromsø

6. Advokat Anna Elisabeth Nordbø, Bærum 
Varamedlem: Administrerende direktør Jan Morten Drange, Drammen

7. Advokat Hege Stensland Sveen

8. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie, Skedsmo  
Varamedlem: Administrerende direktør Anne-Lise Løfsgaard, Oslo

9. Advokat Trude Aspelund Strand, Hama
Varamedlem: Advokat Mette Thorne Lothe, Oslo 

Sist endret 02.06.2017 09:00