Siste saker

  • Sak 17/871 - For Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Ikea Forus sin markedsføring av gavekort. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 17/799 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Naturhusets markedsføring av helseprodukter. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 17/687 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til Webhuset AS på nettsiden webhuset.no. Klagen ble ikke tatt til følge.
Login for redigering