Siste saker

  • Sak 17/1576 - For Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på mottatt reklame fra undertøyskjeden Change. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 17/1397 - Sak for Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Sparebank1. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 17/1335 - for Markedsrådet

    Saken gjaldt klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring fra GlasMagasinet Stortorvet AS. Klagen ble ikke tatt til følge.
Login for redigering