Siste saker

  • Sak 17/1124 - for Markedsrådet

    Saken gjeldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på norske bedrifters markedsføring av harddisker. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 17/1068 - For Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av advokattjenester fra Ageras og Stub-Christiansen Advokatfirma AS. Klagen ble ikke tatt til følge.
  • Sak 17/1070 - For Markedsrådet

    Saken gjaldt Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Storebrand sitt avslag på å få tegnet forsikringsavtale. Klagen ble ikke tatt til følge.
Login for redigering